fredag 4 september 2015

Men snälla SVT!

SVT:s webbsida kan vi i kväll läsa en artikel som är full av felaktigheter. Se bara:

Det är stora störningar i tågtrafiken på sträckorna Stockholm-Arboga och Stockholm-Göteborg. 

Kommentar: Störningarna är på sträckan Arboga-Västerås. Vissa tåg går visserligen Stockholm-Göteborg denna väg men de flesta går via Katrineholm och berörs inte. 

Två av spårrälsen är trasiga och reparationsarbetet beräknas pågå i fyra dagar. 

Kommentar: Vad är spårrälsen för något? Antingen heter det spår eller också räls. Och varför två. Ja, en järnväg har två skenor som bildar ett spår. Trafikverket uppger att de inte har någon prognos för när arbetet skall vara klart. Dock pågår reparationsarbete kontinuerligt och när en delsträcka är klar blir det högsta tillåten fart igen. 

Har du funderat på att åka tåg i helgen? Då får du nog planera om helgen.

Kommentar: Förseningarna berör ett ganska litet antal av dem som tänker åka tåg i helgen. Även för de berörda räcker det väl med planera om hur man tänker resa i så fall.
 
Under fredagseftermiddagen har tågspåren mellan Stockholm-Arboga nästan varit helt avstängda. 

Kommentar: de har inte varit avstängda men det har varit hastighetssänkningar på flera delsträckor från 160 till 40 km/tim. 


SJ ställde även in alla avgångar mellan Sala och Västerås, och satte in ersättningsbussar på sträckan.

Kommentar: Det är Trafikverket som svarar för spåret och ställer in tåg. Däremot är det SJ som sätter in ersättningsbussar. Linjen Sala-Västerås ingår inte i de sträckor där hastighetsnedsättningar gjorts nu. 

Orsaken till det är att en av de två spårrälserna är trasiga, och därför är ett av körfälten avstängda. 

Kommentar: Ett av körfälten??? Det är ingen motorväg vi talar om utan järnvägsspår. Dessutom är banan till största delen enkelspårig så det är svårt att stänga av det ena spåret.  Om det nu var det som menades.

Det gör att tågen har fått minska sin hastighet från 160/h till 40/h, ...

Kommentar: Just det. Fast på svenska skriver från 160 km/tim till 40 km/tim.

– Reparationerna av spåret kommer förmodligen att ta över 4-5 dagar och det blir en hel del förseningar, något som säkert kommer att lösas med ersättningsbussar.

Kommentar: Hur bär man sig åt att lösa förseningar med ersättningsbussar? Antingen ställer man in tåget och ersätter det med buss eller också kör man tåget med reducerad hastighet. I båda fallen lär det dock uppkomma förseningar. 


Jag ids inte räkna hur många fel det var i den korta artikeln. Men vi får väl de media vi förtjänar.

Sedan är det förstås allvarligt att man vid kontroll av spåret på en ganska tätt trafikerad järnvägssträcka hittar så här många fel som måste åtgärdas snarast. Trafikverket borde nog se över sina rutiner och vänsterpolitiker och Seko får nog sluta att skylla alla brister på spåren på avregleringen. Man borde sätta sig ned och förutsättningslöst diskutera vad som behöver göras. Mer pengar behövs kanske, men det kan också vara helt andra problem.

1 kommentar:

Perra sa...

De två spårrälserna är trasiga, och därför är ett av körfälten avstängda. Man tar sig för pannan, ett riktigt bottennapp...