tisdag 1 april 2014

Västtrafik sätter in båt mellan Rydboholm och Viskafors

Som jag skrev förut i bloggen är bron över Viskan i Rydboholm avstängd då den skall rivas och ersättas med en ny.  Samtidigt stänger man också av vägen mellan Rydboholm och Viskafors för att bygga en gång- och cykelbana bredvid.

Detta har gjort att kritiken mot Västtrafik för deras sätt att ordna busstrafiken under avstängningen blivit kraftig. Västtrafik har nu lyssnat på denna och redan från i dag den 1 april sätts därför en båt in på Viskan mellan (fd) Rydboholmsbron och Viskafors station. Västtrafik har från Strömma kanal i Stockholm hyrt in M/S Angantyr.

M/S Angantyr klar för avfärd från Stockholm till Rydboholm. 

Som synes av den bifogade länken blir det inte billigt men som Västtrafiks styrelseordförande Tuffe Bolmqvist uttrycker det:
- Vår främsta uppgift är att ge våra resenärer en bra service. Kostnaden för komma i andra hand.
Och när han tror att jag har stängt av bandspelaren lägger han till:
- Det är ju ändå skattebetalarna som får betala.

Eftersom krögarna på båten inte vill upphöra med sin verksamhet kommer det också att bli möjligt att avnjuta servering under båtresan. Västtrafiks period- eller kontokort fungerar dock inte som betalning för det man äter och dricker.

För att båten skall komma fram har två broar behövt rivas. Den ena kommer att betyda att många boende får göra en lång omväg men som Bolmqvist säger:
- Det berör dock inte någon av våra busslinjer.
Den andra bron är järnvägsbron över Viskan. Tågen får därför nu under ett år framåt vända i Viskafors och resenärerna får åka med buss och båt mellan Borås och Viskafors.

Bron som tillfälligt har rivits så att båten kommer fram.

Tyvärr går båten betydligt saktare än bussen gjorde och det är också tidsödande att vända i Viskafors så det kan bara bli tre båtturer per dag: klockan 05.00, 13.00 och 23.00 från Rydboholm samt tre timmar senare från Viskafors. 

Buss- och tågtidtabellen är fastställd och kan inte ändras med hänsyn till båttiderna så det blir långa bytestider.
- Men vi tror att våra resenärer gärna väntar för att få åka båt, säger man på Västtrafik. 

Ett mycket trevlig initiativ från Västtrafik må jag säga och just som jag skriver detta meddelas att man fått tag i en buss som kan gå i anslutning till båttiderna. Det är en buss av äldre modell som kan hyras billigt. Bussen går från Borås en och en halv timme innan båten går från Rydboholm. Från Rydboholm går bussen 45 minuter efter det båten kommit in. Västtrafiks ordinarie taxa gäller med ett tillägg på 50 kronor per resa.

Bussen som skall ansluta till och från båten i Rydboholm.

1 kommentar:

Jan Svendsen sa...

Mycket trevlig inlägg Staffan

Med vänlig hälsning
Jan Svendsen
Västtrafik