onsdag 19 augusti 2009

Vad är södra Sverige? Fråga Banverket!

Tåg som inte gick som det skulle i dag.

Strax före klockan 11 gick lokalradion ut och meddelade att tågtrafiken i hela södra Sverige står stilla på grund av datorfel. Något sådant kan inte inträffa om det inte är en samordnad terrorattack, så jag blev först rätt orolig. Men så började jag kolla. Jag har ju nämligen som deltidsjärnvägare tillgång till Banverkets material över tågrörelser. Det visade sig att tågen i Västra Götaland till exempel gick enligt tidtabell, så när som på ett smärre signalfel vid Älvängen. Tänkte väl att de råkat prata på sig lite i radion men när meddelandet upprepades vid pass 11.15 så ringde jag upp trafikredaktionen och sa att de var lite fel ute.
- Nej, vi har fått besked från Banverket att det är stopp upp till Mjölby.
Jag höll en liten föreläsning om Banverkts organisation och att det är alltså Malmö driftledningsdistrikt som är drabbat och de har trafiken på södra stambanan upp till Mjölby. Men de delar som sköts av Göteborgs trafikledningsdistrikt var inte berörda, och de tåg som berör oss i Sjuhärad går således som vanligt. Reportern tackade men något mer meddelande gick inte ut. Ingen dementi heller, men som SJ:s gamle informationschef brukade säga:
- Kom ihåg att det går aldrig att dementera en felaktig uppgift.

Så kom då lokalnyheterna 11.30. Nu fick vi tydligt veta att störningarna gällde även vårt område. Jag kastade mig på telefonen igen och sa att det sagts fel i nyheterna. Receptionisten lyssnade tålmodigt och kopplade mig vidare - till trafikredaktionen. Nu gav jag upp! Vill de gå ut med fel information så får de väl göra det. Till 12.30-sändningen envisades reportern med att det var problem även hos oss men förseningarna var nu "mycket små".

Nåväl, detta låter som om jag klagar på SR:s trafikredaktion och lokalradion. Men det varegentligen informationen från Banverket som var käpprätt åt helvete. Det är bara att konstatera att information är något som Banverket i Malmö inte klarar av. Medan allmänheten - inklusive berörda redaktioner - anser södra Sverige som liktydigt med åtminstone Götaland så menar Banverket att de direkt skall förstå att med detta menas Skåne, Blekinge, södra Halland och södra stambanan upp till Mjölby samt linjerna öster om denna på den här sträckan. Alltså mindre än halva Götaland.

Efter 45 minuter kom tågtrafiken igång igen om än med förseningar. Vad var det som hände. Jo, så här skriver Banverket, när allt är klart:
Datorproblem orsakade stora störningar i tågtrafiken i södra Sverige
Ett datorkommikationsfel på Banverkets driftledningscentral i Malmö stoppade under 45 minuter i förmiddags tågtrafiken i södra Sverige.
Felet inträffade 10.13 och var åtgärdat klockan 11.00. Trekvart därefter, 11.45, var trafiken igång i full skala, dock med förseningar på upp till 60 minuter. Trafiken beräknas gå enligt tidtabell vid 15-tiden.
Ett 100-tal tåg berördes av stoppet och drygt 40 tågavgångar ställdes in.
Banverket kommer att göra en grundlig utredning av vad som orsakde datoravbrottet för att undvika att liknande fel kan inträffa i framtiden.
Resenärer uppmanas att under eftermiddagen vara extra uppmärksamma på högtalarinformation och skyltad information.


Någon som blev mycket klokare om vad som hände och framför allt hur det kunde hända? Man orkar inte ens be resenärerna om ursäkt för uppkomna störningar. Och fortfarande pratar man om södra Sverige utan att definiera närmare. Banverket har ett sektorsansvar för landets språtrafik och i detta ingår att informera klart och tydligt. Jag anklagar Banverket för vårdslös myndighetsutövning i det här avseendet. Det är hårda men väl förtjänta ord. Man kan ha acceptans för störningar som stoppar 100 tåg och föranleder att 40 "tågavgångar" (vad nu det är) ställs in. Men man kan inte ha acceptans för att de inte kan informera på ett för allmänheten begripligt sätt.

Inga kommentarer: