fredag 17 augusti 2012

Har Trafikverket utsatt oss för livsfara på Viskadalsbanan

Onsdagen den 25 juli gick det larm om solkurvor mellan Borås och Viskafors, på Viskadalsbanan som går mellan Borås och Varberg. Trafiken stängdes av men öppnades snart igen, då solkurvorna inte var så allvarliga. (En solkurva är när rälsen vidgar sig i längsled och när man kommer till en skarv blir det för trångt så att rälsen böjer sig. Den uppstår oftast i kraftig värme, därav namnet.)

Däremot märkte de som var ute för att inspektera att sliprarna var dåliga på flera ställen. Så nästa dag gjorde man en intensifierad kontroll av dessa och tågtrafiken mellan Borås och Skene stängdes av eftersom banan ansågs för farlig att köra på. Den är fortfarande avstängd men skall enligt prognosen öppnas igen på måndag.

I en första prognos lovades trafikstart den 3 augusti. Några dagar innan detta datum ändrades det till 12 augusti. Och nu gäller alltså 20 augusti.

Hur kunde Trafikverket prognosticera så in h-e fel?
Jag  vet inte. Det har de nämligen inte berättat. Lite allmänt har de skyllt på personalbrist. Ja, det var under semestertid och då brukar det vara ont om personal. Så det borde ju inte ha varit någon överraskning. Det har också framskymtat att jobbet var större än de trodde. Ja, det var det för först talades det om 6 000 sliprar på 15 kilometer. Sedan blev det 8 000 sliprar på samma sträcka. För att sluta vid 6 500 sliprar på 25 kilometer. Detta kan kanske förklara någon dags felprognos men inte 17 dagar!

Varför har Trafikverket lagt locket på?
Förutom meddelanden i lokalradion, på Trafikverkets hemsida för tågstörningar samt Västtrafiks hemsida har informationen varit närmast obefintlig. Den information som har gällt har avsett ersättningstrafiken med buss. Vad som hänt var de helt tysta om och hade Ulf Nyström på GP haft lite senare semester hade vi nog inte fått veta något. Göteborgs-Posten den 7 augusti.

Sedan dröjde det ytterligare några dagar innan Radio Sjuhärad gjorde ett reportage och äntligen hittade de en banförvaltare vid namn Helga Valdemarsdotter, som verkar vara en tuff tjej som vågar säga vad hon tycker. Men så är hon boxare i Angereds boxningsklubb också. Nu fick vi faktiskt veta lite vad som låg bakom. Vi fick alltså en förklaring till det arbete som behövde utföras.

Hur farlig var järnvägen? 
Man stängde alltså av järnvägen i 25 dagar helt plötsligt. Då undrar man om spåret verkligen blev så farligt på en natt att det måste stängas av? Om det nu var så så kan man ju inte låta bli att undra varför märkte man inte detta tidigare. Med andra ord: utsattes resenärerna för livsvara. Ett tåg som spårar ur i 90 km/tim i en solkurva ger inte resenärerna särskilt stora chanser att klara sig.

Varför man tvingades till detta har Trafikverket inte gett någon vettig förklaring till. Sliprar slits inte så på några timmar utan det sker förstås långsamt. Det som hände innan var att ett antal godståg omleddes via Viskadalsbanan några dagar innan eftersom man jobbade med nytt ställverk i Göteborg. Men givetvis skall banan klara sådan, annars skall man inte tillåta den trafiken. Det hade funnits andra alternativ.

Om nu detta blev en oförutsägbar hög belastning på banan blir det ännu underligare. Det var nämligen så att för ett par månader sedan gick Peterson Rail i konkurs och de körde fem dagar i veckan ett tungt lastat tåg med sand från Varbergs hamn till Limmareds glasbruk. Detta tåg blev därför oplanerat inställt i ett par månader innan ny operatör tog över. Och därmed minskade belastningen på banan i minst motsvarande grad som de omledda godstågen ställde till med.

Dessutom får inte ens en mängd omledda godståg  (nu rörde det sig om ett par om dagen i mindre än en vecka) sliprarna att ruttna. Det gör de däremot om de har legat där i 50 år, som många av dem faktiskt har gjort.  

Varför inte bättre bussersättning?
Under tiden som tågen inte kunnat gå Borås-Skene har de ersatts med buss. Har man åkt från Borås till Varberg har man fått åka buss hela vägen eftersom tåget inte haft tid att invänta i Skene. Detta har tagit uppemot två timmar mot tågets 75 minuter. Bussen har kört via alla mellanstationer till Skene och därifrån till mellanstationerna bara om det funnits avstigande till dessa.

Men varför inte en direktbuss Borås-Varberg? Den hade kunnat matcha tågets restid. Givetvis kompletterad men en buss enligt ovanstående upplägg. Eftersom försummat underhåll av den här typen är ett solklart avtalsbrott mot trafikeringsavtalet skall Trafikverket betala för bussarna, så kostnaden borde inte vara avskräcka. Jag hoppas att Västtrafik eller om det nu är SJ Götalandståg skickar in en sådan räkning och att de när Trafikverket i vanlig ordning säger nej driver det vidare till domstol. Sådant här skall inte indirekt betalas av resenärerna.


Jag utmanar härmed Trafikverket på ett svar. Som deras kunder (Trafikverket får gärna mejla mig så skall jag förklara vad en kund är) har vi faktiskt rätt att få hela sanningen lagd på bordet. T ex varför inga ytterligare åtgärder gjordes direkt i samband med det slipersbyte som utfördes i april i år på sträckan. (Jag har bildbevis.)

Jag återkommer med ett reportage från arbetena och om en resa med ersättningsbussen Borås-Varberg.Inga kommentarer: