måndag 18 februari 2013

Ett långt godståg

För snart tre år sedan invigdes godsterminalen i Båramo utanför Vaggeryd. Tanken var god och den har visat sig hålla. I stället för att köra en massa containers ("kånntajnrar" som man säger i Göteborg) på lastbilar till hamnen i Göteborg lastar man om dem till godståg i Båramo och så blir det tågtransport via Värnamo och Borås till Göteborgs hamn. Mellan Vaggeryd och Värnamo finns det ingen kontaktledning ovanför spåren så där är man tvungen att köra med diesellok, men i Värnamo brukar man byta till ellok.

Det är långa tåg det rör sig om, jag skulle uppskatta det till en halv kilometer. Så det krävs alltså kraftiga lok och tidigare använde man ett Ma-lok Men tyvärr råkade det här loket för ett par månader sedan ut för en banarbetstraktor som inte skulle vara på spåret i Hestra när det kom och loket fick svåra skador och är på verkstad nu i väntan på att försäkringsbolaget skall ge besked om det skall repareras eller lösas in.

Därför har operatören, luxemburgska CFL Cargo, fått hyra in ellok från diverse andra håll och då främst SJ AB, som gärna hyr ut sina övertaliga lok till godsoperatörer. SJ:s vinst på närmare en halv miljard 2012 beror mycket på inkomsterna från sådan uthyrning. Det statliga godstågsbolaget, Green Cargo, har också överskott på lok men de vill inte tjäna pengar på att hyra ut dem till "konkurrenter". I stället låter de ett antal nästan nya Traxx-lok stå uppställda i väntan på att en köpare skall dyka upp. Visserligen går Traxx-loken över hela Europa men alla godsoperatörer lär ha känning av lågkonjunktur just nu och är knappast villiga att satsa på att köpa nya - om än begagnade - lok.

Så gick också Green Cargo med  rejäl förlust 2012 och jag är säker på att CFL Cargo gärna hyrt in ett Traxx-lok (Green Cargo kallar dem Re) för Båramopendeln. Inte till vilket pris som helst förstås men säkert skulle de varit villiga att betala en rejäl slant för det. Alternativet är nämligen att köra med diesellok när det inte finns ellok att få tag i och på grund av tåglängden måste man köra dubbla diesellok om tidtabellen skall hållas. Så här såg det således ut i Borås i går vid 12.40-tiden.

För den som är intresserad kan nämnas att loken är TMX 1024 och TMX 1004, båda med ett förflutet i Danmark.


Klicka på bilden för att starta ett bildspel och få större bilder. 

Inga kommentarer: