onsdag 2 september 2015

En skola rivs och en ny byggs i stället, del 2

Del 1 finns här

2014-01-22:

Lite mer av grunden har kommit på plats. Men fortfarande är det mest en krater efter gamla skolan. 

Platsen där idrottsplatsen en gång låg används nu som upplag för stenar som "blivit över".

2014-02-04: 

Ett par veckor senare har grunden börjat ta form. 

2014-03-02:  

På nästan en månad har de första väggarna kommit upp. En lyftkran har kommit på plats. Så visst har det jobbats ...

 ... vilket syns på att högen av stenar har vuxit rejält och nu bildar ett otillgängligt upplagsområde.

2014-03-09: 

 En vecka senare har ännu fler färdigbyggda betongväggar har kommit upp. 

Och stensamlingen har fått sällskap av en stor krater. 

2014-03-16: 

Ännu fler väggar har kommit på plats och man har börjat röjningen för den blivande parkeringen på skolgården. 

Åt andra hållet har grunden för gymnastikbyggnaden börjat ta form. 

 En översiktsbild visar har långt man har kommit.

 2014-03-23: 

En vecka senare har man kommit ännu längre. Jämför bilderna noga. 

2014-03-30: 

Man hinner rätt mycket på en vecka. Inte minst när det gäller grunden till gymnastikbyggnaden som syns i förgrunden.

Stenupplaget fortsätter växa. 

Fortsättning följer...

Inga kommentarer: