fredag 4 september 2015

En skola rivs och en ny byggs i stället, del 4

Del 1 finns här
Del 2 finns här
Del 3 finns här

Under hösten 2014 fortsatte bygget men någon fotodokumentation gjorde jag inte. Det var först i januari 2015 som jag tog fram kameran igen och då hade en hel del hänt.

2015-01-25: 

Skolbyggnaden har målats och matsalen är färdig. Allt glas har kommit på plats. Stora arbeten på att göra i ordning skolgården pågår. Här skall röjas för en parkering.

Gymnastikbyggnaden har också målats och fått fönster. Staketet som skall hindra obehöriga att komma in på området börjar rasa. 

2015-04-19: 

Sedan blev det vår och skylten på skolan har kommit upp. Jo, den heter Kristinebergskolan och inte Kristinebergsskolan. Byggbodarna har flyttats fram till den blivande skolgården eftersom de stod i vägen för bygga soputrymme och parkering på sin gamla plats.

"Stenhögen" har förvandlats till en idrottsplats på baksidan av gymnastikbyggnaden. 

2015-05-27: 

Skolbyggnaden är färdig och det börjar planteras träd på den. Skyddsstaketet har tagits bort och man kan nu ta sig en promenad runt hela skolbyggnaden.

 Fotbollsplanen med konstgräs är också klar.

2015-06-04: 

Skolgården har fått ytterligare utsmyckning av träd och buskar och en gång- och cykelväg framför skolan har blivit iordningsställd. Sicko och min far provgår den till vänster i bildens nederkant. 

Nu kan man se hur det är tänkt att bli. Ja, det mesta av det yttre är klart. Det återstår dock inredning av skolan. 

2015-06-26:

Skolgården är klar och det blivit ännu fler grönytor. Parkeringsplatserna är färdigställda. 

Så här ser det ut mot gymnastikbyggnaden ... 

 ... liksom idrottsplanen. Det är bara några dagar kvar till slutbesiktning av bygget. Fortfarande återstår en mängd städningsarbeten utvändigt och mycket av inredningen.

Fortsättning följer med öppet hus och invigning.

Inga kommentarer: